Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

najnowsza realizacja
Ochrona danych osobowych w Kancelariach adwokackich
adw, dr Paweł Litwiński

Ochrona danych osobowych w Kancelariach adwokackich
Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego. Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi wymaganiami prawnym i organizacyjnymi związanymi z ochroną danych osobowych, przy uwzględnieniu specyfiki przetwarzania danych w kancelariach adwokackich. Wykład uwzględnia obowiązujący stan prawny, jak i planowane zmiany wynikające z tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Autor:adw, dr Paweł Litwiński

Cena: darmowy po zalogowaniu

OBEJRZYJ

Klauzula kary umownej oraz umownego prawa odstąpienia w praktyce sporządzania umów oraz w praktyce sądowej
autorki publikacji książkowych: "Metodyka sporządzania pism procesowych w sprawach cywilnych, karnych i administracyjnych" oraz "Metodyka sporządzania umów gospodarczych". Absolwentki wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członkinie Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

Autor: adw. Anna Kasolik, adw. Aleksandra Cempura

Cena: 40 ,-

Marketing dla kancelarii prawnej
Marketing dla kancelarii prawnych.

Autor: Szymon Kwiatkowski

Cena: 40 ,-

Psychologia dla prawników - człowiek  wsród innych ludzi
Sławomir Jarmuż – doktor psychologii, trener, coach. W swoim wykładzie pokazuje, jak przydatna jest wiedza o pamięci, sposobie myślenia i podejmowania decyzji. Sławomir Jarmuż uświadamia także, w jaki sposób koncepcja człowieka w umyśle prawników może wpływać na ich decyzje.

Autor:dr Sławomir Jarmuż

Cena: 40 ,-

Psychologia dla prawników - funkcjonowanie umysłu człowieka
Sławomir Jarmuż jest doktorem psychologii, trenerem i coachem. W swojej pracy łączy teoretyczną wiedzę z zakresu psychologii z praktyką w zakresie zarządzania, podejmowania decyzji, komunikacji i uczenia innych. Pracował w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytecie Wrocławskim, Opolskim i Uniwersytecie humanistyczno-społecznym SWPS.

Autor:dr Sławomir Jarmuż

Cena: 40 ,-

Materialne i procesowe problemy interpretacji przepisu art. 168a k.p.k.
Specjalizuje się w postępowaniu karnym, prawie karnym skarbowym oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Autor i współautor czterech monografii oraz około 100 publikacji z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Wykładowca ORA we Wrocławiu, studium podyplomowego prawa karnego skarbowego na UWr, studium podyplomowego procesu karnego na UW oraz studium podyplomowego prawa karnego gospodarczego i skarbowego na UJ.

Autor:adw. dr Tomasz Razowski

Cena: 40 ,-

Adwokat przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Prowadzi kancelarię adwokacką od 2005r., od 2012r. jest członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Zajmuje się problematyką z zakresu prawa cywilnego oraz karnego. Był prelegentem na Kongresie Prawa Medycznego w 2014r.

Autor:adw. dr Michał Sowa

Cena: 40 ,-

Zaskarżanie uchwał organów kolegialnych spółek handlowych
Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, konsultant CMS Cameron McKenna od 1998, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Domów Maklerskich, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Delegat polski na sesje UNCITRAL w zakresie prawa arbitrażowego, człowiek rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych. Specjalizuje się w sprawie spółek handlowych, międzynarodowym prawie handlowym, prawie papierów wartościowych oraz prawie arbitrażowym. Autor publikacji naukowych. Redaktor tomu VIII Systemu prawa handlowego – Arbitraż handlowy.

Autor:adw. prof. Andrzej Szumański

Cena: 40 ,-

Aktualny model kary łącznej w kontekście zmian kodeksu karnego nadanych mu ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.
Specjalista z zakresu prawa karnego. Uznany autorytet zwłaszcza w dziedzinie bankowości i prawa karnego. Autor ponad 100 publikacji z tej dziedziny prawa. Laureat prestiżowego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendysta tokijskiej Fundacji Sasakawy oraz wiedeńskiej Fundacji „Werk Janineum". Adwokat.

Autor:adw. prof. dr hab. Jarosław Majewski

Cena: 40 ,-

Tzw. umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego (art. 59a k.k.)
specjalista z zakresu prawa karnego. Uznany autorytet zwłaszcza w dziedzinie bankowości i prawa karnego. Autor ponad 100 publikacji z tej dziedziny prawa. Laureat prestiżowego stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendysta tokijskiej Fundacji Sasakawy oraz wiedeńskiej Fundacji „Werk Janineum". Adwokat.

Autor:adw. prof. dr hab. Jarosław Majewski

Cena: 40 ,-

Postępowanie dowodowe przed sądem apelacyjnym w znowelizowanym k.p.k.-petryfikacja stanu dotychczasowego czy przebudowa normatywna?
Wykład omawia podstawowe zmiany dotyczące postępowania dowodowego w instancji odwoławczej, wynikające ze zmian kodeksu postępowania karnego obowiązujących od 1 lipca 2015 r. i dotyczące postępowania prowadzonego z inicjatywy strony procesowej.

Autor:adw. dr hab. Antoni Bojańczyk

Cena: 40 ,-

Tzw. opinia prywatna w postępowaniu karnym po 1 lipca 2015r.
Wykład omawia zagadnienie ewentualnego dowodowego wykorzystania w procesie karnym tzw. opinii prywatnej, lokując tę problematykę w nowej rzeczywistości normatywnej, obowiązującej od 1 lipca 2015 r.

Autor:adw. dr hab. Antoni Bojańczyk

Cena: 40 ,-

Usługi detektywistyczne jako ważny element w praktyce adwokackiej
Kontakt z biurem detektywistycznym: Telefon: +48 796 269 626 e-mail: cbsdetektyw@wp.pl Detektyw, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych. Specjalizuje się w ochronie znaków towarowych. Były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji zwalczający zorganizowana przestępczość kryminalną oraz gospodarczą. Były Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu we Wrocławiu CBŚ KGP. Wykład dotyczy wykorzystania usług detektywistycznych w pracy adwokata. Ukazuje sposoby odzwierciedlania rzeczywistości i zdobywania materiału dowodowego na potrzeby spraw gospodarczych, rozwodowych i kryminalnych. Opisuje dobre praktyki współpracy kancelarii prawnej z biurem detektywistycznym oraz korzyści z niej płynące. Pomaga rozwiązać problem efektywnej współpracy z organami ścigania w sprawach wielowątkowych i skomplikowanych.

Autor:detektyw Paweł Koterski

Cena: 40 ,-

Nowelizacje przepisów procedury cywilnej w zakresie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.
Wykład poświęcony jest zagadnieniom związanym z ostatnimi nowelizacjami przepisów procedury cywilnej w zakresie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. W szczególności przybliżone zostały regulacje prawne oraz praktyczne uwagi dotyczące sporządzania i późniejszej pracy z protokołem elektronicznym. Dodatkowo omówiono portale dostępowe sądów powszechnych, w tym Portal Informacyjny oraz Portal Orzeczeń. Poruszona w trakcie wykładu problematyka odnosi się także do Elektronicznego postępowania upominawczego, jako narzędzia w istotny sposób wspierającego pracę profesjonalnego pełnomocnika.

Autor:prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Cena: darmowy po zalogowaniu

OBEJRZYJ

Praktyczne problemy rozgraniczenia dróg sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym i w postępowaniu cywilnym
Wykład obejmuje wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe dotyczące delimitacji dróg sądowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym i w postępowaniu cywilnym. Punktem wyjścia podjętych rozważań uczyniono normy konstytucyjne. W dalszej kolejności poddane analizie są pojęcia sprawy sądowoadministracyjnej i sprawy cywilnej oraz kryteria ich rozgraniczenia, a także przykładowe kategorie spraw, na tle których w praktyce najczęściej powstają wątpliwości co do wyboru właściwej drogi sądowej. W tym zakresie wykład omawia m.in. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, sprawy z zakresu stosunków służbowych, sprawy odszkodowawcze oraz sprawy dyscyplinarne. Przedstawia również skutki prawne niedopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym i w postępowaniu cywilnym.

Autor:adw. dr Paweł Razowski

Cena: 40 ,-

Pozew o naruszenie majątkowych praw autorskich z pozycji powoda i pozwanego
Wybrane problemy praktyczne dotyczące spraw o naruszenie majątkowych praw autorskich.

Autor:prof. dr hab. Elżbieta Traple

Cena: 40 ,-

Geneza i główne idee nowelizacji k.p.k. z dnia 27.09.2013 r.
Geneza i główne idee nowelizacji k.p.k. z dnia 27.09.2013 r.

Autor:prof. dr hab. Piotr Kruszyński

Cena: 40 ,-

Przemówienie oskarżyciela i obrońcy w sprawie karnej.
Symulacja rozprawy sądowej ­ przemówienie oskarżyciela i obrońcy w sprawie karnej

Autor:adw. Krzysztof Kocowski i adw. dr Tomasz Razowski

Cena: darmowy po zalogowaniu

OBEJRZYJ

Techniki Prezentacji Osobistej cz. 2
dr Monika Braun – aktorka, nauczyciel aktorstwa i metod wystąpień publicznych, wykładowca, trener i coach komunikacji interpersonalnej. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu prezentacji, autoprezentacji, retoryki i etykiety w biznesie. Wykład dotyczy body-language, bezcennej umiejętności oddziaływania na innych ruchem, gestem, słowem czy wyrazem twarzy. Sygnały werbalne i niewerbalne wysyłane przez nas podczas spotkań, prezentacji czy negocjacji odbierane są głównie ze względu na ich kształt zewnętrzny, a nie tylko suche fakty, które chcemy w nich zawrzeć. Dr Monika Braun tłumaczy, że świadome kształtowanie zachowań jest jednym z podstawowych warunków sukcesu we wszystkich profesjach, a przede wszystkim pokazuje w jaki sposób skutecznie kontrolować nasze publiczne działania.

Autor:dr Monika Braun

Cena: 40 ,-

Techniki Prezentacji Osobistej cz. 1
dr Monika Braun – aktorka, nauczyciel aktorstwa i metod wystąpień publicznych, wykładowca, trener i coach komunikacji interpersonalnej. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako trener prowadzi szkolenia z zakresu prezentacji, autoprezentacji, retoryki i etykiety w biznesie. Wykład dotyczy body-language, bezcennej umiejętności oddziaływania na innych ruchem, gestem, słowem czy wyrazem twarzy. Sygnały werbalne i niewerbalne wysyłane przez nas podczas spotkań, prezentacji czy negocjacji odbierane są głównie ze względu na ich kształt zewnętrzny, a nie tylko suche fakty, które chcemy w nich zawrzeć. Dr Monika Braun tłumaczy, że świadome kształtowanie zachowań jest jednym z podstawowych warunków sukcesu we wszystkich profesjach, a przede wszystkim pokazuje w jaki sposób skutecznie kontrolować nasze publiczne działania.

Autor:dr Monika Braun

Cena: 40 ,-

Główne zasady interpretacji prawa międzynarodowego i europejskiego
Profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej. Podsekretarz Stanu ds. prawnych i traktatowych w MSZ. Autor 9 książek oraz ponad 250 opracowań naukowych z dziedziny prawa europejskiego i administracji publicznej. Specjalizuje się w regulacji gospodarczej Unii Europejskiej, szczególnie w prawie Unii Gospodarczej i Walutowej. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Wykład omawia podstawowe zagadnienia dotyczące prawa międzynarodowego, oraz prawa Unii Europejskiej w krajowej przestrzeni prawnej.

Autor:dr hab. Artur Nowak-Far

Cena: darmowy po zalogowaniu

OBEJRZYJ

Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla efektywności obrony i reprezentacji stron
Wykonywał zawód adwokata od 1984 do 2006. W latach 2001-2006 Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Były członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA oraz były Wiceprezydent Europejskiego Instytutu Praw Człowieka z siedzibą w Bordeaux. Autor publikacji z zakresu ochrony własności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz ekstradycji. Od października 2006 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Wykład omawia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego niezmiernie istotne dla praktyki adwokackiej.

Autor:Sędzia TK Wojciech Hermeliński

Cena: darmowy po zalogowaniu

OBEJRZYJ

Zbieg czynów zabronionych w rozumieniu art. 8 par.1 kks w świetle najnowszego orzecznictwa S.N.
Specjalizuje się w postępowaniu karnym, prawie karnym skarbowym oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Wykładowca Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego Uniwersytetów Wrocławskiego, Warszawskiego i Jagiellońskiego. Przedmiotem wykładu jest krytyczna analiza oglądu wyrażonego przez naczelny organ sądowy w uchwale składu siedmiu sędziów z 24 stycznia 2013 r., I KZP 19/12 (OSNKW 2013, nr 2, poz. 13), wedle którego reguły wyłączania wielości ocen nie mają zastosowania w wypadku idealnego zbiegu czynów zabronionych.

Autor:adw. dr Tomasz Razowski

Cena: 40 ,-

Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a standard obrony w sprawach karnych
Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA, Ekspert Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Uchwalona we wrześniu 2013 r. nowelizacja k.p.k. wprowadza dwie istotne modyfikacje do polskiej procedury karnej. Znacząco zwiększa ilość elementów kontradyktoryjnych w postępowaniu dowodowym przed sądem I instancji i poszerza zakres zastosowania instytucji konsensualnych. Nowe rozwiązania proceduralne nakładają na obrońcę dodatkowe powinności w toku postępowania przygotowawczego, jak i w postępowaniu jurysdykcyjnym.

Autor:adw. dr hab. Piotr Kardas

Cena: 40 ,-

Kilka uwag o roli arbitra i pełnomocnika w postępowaniu arbitrażowym
W latach 2010-13 Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych, Zastępca Przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego i członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Obecnie członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Centrum Arbitrażowego Federalnej Izby Gospodarczej (VIAC) w Wiedniu. Wykład traktuje o roli adwokata w postępowaniu arbitrażowym, który może pełnić funkcję arbitra bądź też pełnomocnika strony. Arbitraż natomiast jest dobrą alternatywą wobec postępowania przed sądem państwowym. Można powiedzieć, że arbitraż jest tak dobry, jak dobrzy są arbitrzy.

Autor:adw. Maciej Łaszczuk

Cena: 40 ,-

Etapy mediacji. Techniki zadawania pytań.
Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z zakresu prawa gospodarczego UE, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, Przewodnicząca Komisja Praktyk Rynkowych i Konkurencji NRA, mediator i trener mediatorów. Wykład obejmuje zagadnienia wprowadzające do mediacji, w szczególności organizację procesu mediacji z punktu widzenia adwokata-mediatora. Omówione są poszczególne etapy, ilustrowane przykładami z praktyki życia gospodarczego. W drugiej części przedstawione są najczęściej występujące sytuacje blokujące proces mediacji ze wskazaniem pytań, które mogą posłużyć do przełamania impasu lub weryfikacji stanowisk stron.

Autor:adw. dr Małgorzata Kożuch

Cena: 40 ,-

Postępowanie w sprawach karnych z elementem międzynarodowym, w oparciu o przepisy k.p.k. i ustawy o funkcjach konsulów RP
Specjalizuje się w prawie karnym, prawie autorskim, prawie nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i w prawie rodzinnym. W latach 2008-2012 konsul ds. prawnych w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles. Wykład omawia możliwości jakie daje Ustawa o funkcjach konsulów RP w sprawach z tzw. elementem obcym. Wyjaśnia sposoby wykonywania obowiązków adwokackich gdy sprawa karna lub cywilna dotyczy Klienta przebywającego poza krajem. Wskazuje dopuszczalność stosowania art. 335 k.p.k. w powiązaniu z przepisami Ustawy o funkcjach konsulów RP, tak aby nie było konieczne stawiennictwo oskarżonego w kraju.

Autor:adw. Wojciech Bergier

Cena: 40 ,-

Przelew wierzytelności
Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Bankowej. W latach 1994-1998 zastępca dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego. Były Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Autor ponad 60 opracowań naukowych. Wykład obejmuje zagadnienia terminologii stosowanej na obszarze przelewu, wierzytelności jako przedmiotu przelewu i ograniczeń w jego zbywalności, skutków prawnych umów zobowiązujących do przeniesienia wierzytelności (art. 510 par. 1 k.c.), kauzalności przelewu i następstw braku lub upadku kauzy (art. 510 par. 2 k.c.) oraz ochrony dłużnika działającego w dobrej wierze i znaczenia chwili, w jakiej dłużnik dowiedział się o zmianie swego wierzyciela.

Autor:prof. dr hab. Andrzej Śmieja

Cena: 40 ,-

Prawno-karne aspekty ochrony własności intelektualnej
Wykładowca Studiów Podyplomowych Uniwersytetów Jagiellońskiego i Wrocławskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krakowskiej Izby Adwokackiej. Członek Komisji Prawnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie i Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Wykład prezentuje wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną za przestępstwa godzące w prawa własności intelektualnej, z uwzględnieniem czynów naruszających prawa autorskie oraz prawa pokrewne. W szczególności problem ustalania sprawców tego rodzaju czynów karalnych, zasad odpowiedzialności za uzyskanie nielegalnego oprogramowania komputerowego.

Autor:adw. dr hab. Janusz Raglewski

Cena: 40 ,-

Idea Językowa- Legal English poziom 1
Legal English poziom 1 to kurs języka angielskiego wraz z napisami. Kurs prowadzony jest w formie dialogu pomiędzy adwokatem i jego klientem – cudzoziemcem, który chciałby rozwiązać swoje problemy z różnych dziedzin prawa. Zawiera on podstawowe określenia prawnicze.

Autor:Idea Językowa

Cena: 99 ,-

Idea Językowa- Legal English poziom 2
Kurs prowadzony jest w formie dialogu pomiędzy adwokatem i jego klientem – cudzoziemcem, który chciałby rozwiązać swoje problemy z różnych dziedzin prawa. Zawiera on podstawowe określenia prawnicze.

Autor:Idea Językowa

Cena: 99 ,-

Idea Językowa- Legal English poziom 3
Kurs prowadzony jest w formie dialogu pomiędzy adwokatem i jego klientem – cudzoziemcem, który chciałby rozwiązać swoje problemy z różnych dziedzin prawa.

Autor:IDeA Językowa

Cena: 99 ,-