Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

najnowsza realizacja
Ochrona danych osobowych w Kancelariach adwokackich
adw, dr Paweł Litwiński

Ochrona danych osobowych w Kancelariach adwokackich
Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Instytutu Allerhanda. Ekspert Komisji Europejskiej do spraw ochrony danych osobowych w umowach cloud computing. Członek Rady do spraw Informatyzacji II kadencji. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów związanych z prawem ochrony danych osobowych, prawem nowych technologii i prawem telekomunikacyjnym. Reprezentował polskich i zagranicznych przedsiębiorców przed organami regulacyjnymi, w szczególności posiada bogate doświadczenie w sporach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i stanowiących ich konsekwencję postępowaniach sądowych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (CH Beck, 2009, II wyd. 2013, III wyd. 2015, IV wyd. 2016), monografii „Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym” (Wolters Kluwer, 2009), a także pozycji p.t. „Prawo Internetu” (LexisNexis 2004, 2007), „Prawo reklamy i promocji” (LexisNexis 2007), monografii: „Media elektroniczne – współczesne problemy prawne” (2016), „Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość” (2016), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy dziesięciolecia” (2007) oraz „Prawo umów elektronicznych” (2006). Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związany z powyższą tematyką. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego. Celem wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi wymaganiami prawnym i organizacyjnymi związanymi z ochroną danych osobowych, przy uwzględnieniu specyfiki przetwarzania danych w kancelariach adwokackich. Wykład uwzględnia obowiązujący stan prawny, jak i planowane zmiany wynikające z tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Autor:adw, dr Paweł Litwiński

Cena: darmowy po zalogowaniu

OBEJRZYJ

Nowelizacje przepisów procedury cywilnej w zakresie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.
Wykład poświęcony jest zagadnieniom związanym z ostatnimi nowelizacjami przepisów procedury cywilnej w zakresie informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. W szczególności przybliżone zostały regulacje prawne oraz praktyczne uwagi dotyczące sporządzania i późniejszej pracy z protokołem elektronicznym. Dodatkowo omówiono portale dostępowe sądów powszechnych, w tym Portal Informacyjny oraz Portal Orzeczeń. Poruszona w trakcie wykładu problematyka odnosi się także do Elektronicznego postępowania upominawczego, jako narzędzia w istotny sposób wspierającego pracę profesjonalnego pełnomocnika.

Autor:prof. dr hab. Jacek Gołaczyński

Cena: darmowy po zalogowaniu

OBEJRZYJ

Przemówienie oskarżyciela i obrońcy w sprawie karnej.
Symulacja rozprawy sądowej ­ przemówienie oskarżyciela i obrońcy w sprawie karnej

Autor:adw. Krzysztof Kocowski i adw. dr Tomasz Razowski

Cena: darmowy po zalogowaniu

OBEJRZYJ

Główne zasady interpretacji prawa międzynarodowego i europejskiego
Profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Szkoły Głównej Handlowej. Podsekretarz Stanu ds. prawnych i traktatowych w MSZ. Autor 9 książek oraz ponad 250 opracowań naukowych z dziedziny prawa europejskiego i administracji publicznej. Specjalizuje się w regulacji gospodarczej Unii Europejskiej, szczególnie w prawie Unii Gospodarczej i Walutowej. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Wykład omawia podstawowe zagadnienia dotyczące prawa międzynarodowego, oraz prawa Unii Europejskiej w krajowej przestrzeni prawnej.

Autor:dr hab. Artur Nowak-Far

Cena: darmowy po zalogowaniu

OBEJRZYJ

Znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dla efektywności obrony i reprezentacji stron
Wykonywał zawód adwokata od 1984 do 2006. W latach 2001-2006 Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Były członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA oraz były Wiceprezydent Europejskiego Instytutu Praw Człowieka z siedzibą w Bordeaux. Autor publikacji z zakresu ochrony własności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz ekstradycji. Od października 2006 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Wykład omawia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego niezmiernie istotne dla praktyki adwokackiej.

Autor:Sędzia TK Wojciech Hermeliński

Cena: darmowy po zalogowaniu

OBEJRZYJ